Este dezarmant să vezi instituții ce sunt constituite tocmai pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale individuale, să observi cum aceste instituții sunt influențate de o majoritate să avizeze restrângerea și limitarea unor drepturi și libertăți.
In articolul precedent,  am argumentat faptul că CCR nu a respectat condițiile revizuirii constituției. La secțiunea de comentarii, pe site-ul hotnews.ro, un participant la discuții îmi reproșează faptul că nu aș fi citit Decizia Curții Constituționale, respectiv Decizia 580/20.07.2016.

Iată câteva din interpretările Curții Constituționale ce apar în susnumita decizie:

“Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române, prin noțiunea ”a suprima” se înțelege” aface să dispară, a înlătura, a elimina, a anula”. Examinând redactarea art.48 alin.(1) din  Constituţie, propusă de iniţiatorii revizuirii, Curtea constată că aceasta nu este de natură să facă să dispară sau să înlăture, elimine ori anuleze instituția căsătoriei.
Dacă prin această modificare, petenții nu ar urmări o schimbare care să suprime drepturile unora (în speță homosexualii) ar mai fi fost necesară vreo modificare? Nu ar fi fost o strădanie fără sens? Ce spun oamenii care au semnat cerea de revizuire a Constituției? Nu tocmai limitarea posibilității de căsătorie pentru persoanele de același sex? Nu ar fi trebuit să analizeze Curtea întocmai față de argumentația petenților? Însăși demersul în sine a fost declarat spre a folosi în restrângerea dreptului homosexualilor de a se căsători.
Putem să afirmăm că modificarea nu este de natură să facă să dispară sau să înlăture, elimine ori anuleze instituția căsătoriei, doar dacă avem prejudecata că persoanele de același sex nu sunt indivizi, ori nu sunt cetățeni și nu sunt prezumați a fi lipsiți de dreptul la căsătorie, ori facem echilibristică juridică.

Prin înlocuirea sintagmei ” între soți ” cu sintagma ” între un bărbat și o femeie”, se realizează doar o precizare în privința exercitării dreptului fundamental la căsătorie, în sensul stabilirii exprese a faptului că aceasta se încheie între parteneri de sex biologic diferit, acesta fiind, de altfel, chiar semnificaţia originară a textului.

Dar ce să vezi?! Stați puțin oameni buni, noi nu modificăm o chestiune de substanță aici, pare a spune Curtea Constituțională. Doar o precizare micuță, nici nu știm de ce o băgați în seamă. Oricum textul originar asta a vrut să spună.

Nu este acesta un argument circular? Schimbăm pentru că oricum așa era înainte, tovarăși!
Care a mai fost intenția autorilor constituției din anul 2003, dacă nu armonizarea acesteia cu evoluția moralei publice și a percepției tot mai largi, la scara planetară, cum că drepturile homosexualilor de a fi percepuți ca ființe umane cu depline drepturi și libertăți ca și noi ceilalți?

Dar de ce să interzicem feudalismul? Sau de ce să interzicem sclavia? Sigur găsim o variantă mai veche a Constituției care reglementa și aceste drepturi, ori apelăm la cutumele și uzanțele trecutului, doar suntem un neam tradiționalist. Cum să renunțăm așa de ușor la tradițiile și valorile noastre?

Practica și Jurisprudența altor Curți Constituționale a altor state europene judecă astfel de cazuri, cele legate de restrângerea unor drepturi fundamentale, individuale, cu tendința de a proteja și mai bine aceste privilegii față de toți oamenii, față de toți cetățenii săi. În niciun caz o modificare pe acest text nu are loc dacă s-ar putea înțelege diminuarea unor drepturi fundamentale ale unor indivizi sau categorii de populație.

Contemplăm reușitele Curții Constituționale, gândindu-ne ce oare ne va mai aștepta în viitor.